Основні напрямки діяльності

«Intellectual Construction» надає послуги фахівців у створенні комплексних технічних систем, які мають відповідну підготовку та знання ринку, практичний досвід створення та експлуатації, що в підсумку дозволяє позбавити замовника від помилок і надлишкових витрат.

З огляду на принципи «розумної достатності», фахівці «Intellectual Construction» допоможуть представникам замовника визначити методичні основи розробки майбутнього комплексу, а саме:
 • виявити бізнес-модель (бізнес-структуру) об'єкта;
 • прописати основні бізнес-процеси та бізнес-вимоги;
 • сформувати основні рішення та сервіси;
 • задати інноваційні рішення та сервіси;
 • встановити взаємозв'язок послуг і сервісів;
 • зіставити необхідні сервіси до функціоналу систем комплексу;
 • проаналізувати існуючі умови експлуатації та стан технічних засобів на об'єктах замовника;
 • сформувати загальне технічне завдання на побудову комплексного вирішення;
 • підготувати введення організаційних правил і корпоративних стандартів на об'єкті;
 • планувати роботи з розробки та побудови обраного комплексного вирішення.
Все це буде об'єднано в рамки концепції побудови, що дозволить досягти мети створення оптимального комплексу, який буде відповідати дійсним очікуванням замовника.

Відповідно до чинних нормативних документів фахівці «Intellectual Construction» підготують проектно-кошторисну документацію на створення комплексу технічних засобів та, у разі потреби, супроводжуватимуть захист цієї документації в експертних організаціях.

Комплексні рішення «Intellectual Construction» — це набір інтегрованих апаратно-програмних засобів, які призначені для взаємозалежної реалізації встановлених на об'єктах правил та організаційних заходів щодо створення відповідних умов експлуатації, зокрема підтримці заходів громадської безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, захисту людей і матеріальних цінностей.

Компанія пропонує мультивендорні рішення різних виробників і постачальників, з огляду на оптимальність їх застосування в конкретному проекті. До складу комплексних рішень фахівці «Intellectual Construction» включають системи:
 • інтелектуального відеоспостереження;
 • контролю та управління доступом;
 • охоронної сигналізації;
 • пожежної безпеки;
 • оповіщення та управління евакуацією;
 • зв'язку та передачі даних;
 • аудіовізуальні та рекламні;
 • локальних обчислювальних мереж;
 • програмного забезпечення;
 • структуровані кабельні;
 • моніторингу, диспетчеризації та автоматизації інженерної інфраструктури;
 • та багато інших.

Комплексний підхід «Intellectual Construction» — це також об'єднання зусиль щодо створення інтегрованих рішень під керівництвом єдиного генерального підрядника, який має достатні компетенції з управління всіма процесами від консалтингу до введення в експлуатацію всіх впроваджуваних систем.

Головними перевагами комплексності є:
 • Єдиний менеджмент: організаційний, технічний, фінансовий, логістика...
 • Одна «точка входу», немає необхідності замовнику «зводити» та «мирити» підрядників.
 • Один підрядник — один проектант, що дозволяє оперативно створювати рішення та вносити зміни в різні системи, які взаємопов'язані між собою.
 • Узгодженість технічних характеристик всіх систем, уніфікація застосовуваних апаратно-технічних засобів.
 • Економія матеріалів та обсягів робіт за рахунок інтеграції систем на рівні загальних комунікацій (системи шахт, шаф, кабеленесучих конструкцій...).
 • Узгодженість етапів і термінів виконання робіт щодо розробки та впровадженню комплексних рішень.

«Intellectual Construction» надає послуги гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування на впроваджені комплексні рішення, в ході чого компанія бере на себе зобов'язання щодо:
 • Виконання планових і позапланових регламентних робіт.
 • Діагностики відхилень в роботі програмно-апаратних засобів.
 • Виявлення несправностей в роботі систем та їх взаємодії.
 • Організації оперативної заміни та ремонту, що вийшло з ладу обладнання.
 • Консультування та планового навчання персоналу замовника щодо експлуатації встановлених технічних і програмних засобів.
 • Організації виконання робіт з налаштування роботи систем та інтерфейсів, що взаємодіють для розширення функціональності.
 • Розробки попередніх технічних вимог щодо впровадження суміжних систем і комплексів.
 • Підготовки пропозицій про необхідність модернізації та розширенню елементів комплексів.
 • Виконання заявок і запитів 24/7, які залишені замовником.